เงื่อนไขการประกันและการส่งเคลมสินค้า

1.การประกันสินค้า รับประกันความเสียหายของสินค้าภายใต้การใช้งานถูกวิธีและความเสียหายที่เกิดจากการผลิต สินค้าต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์เท่านั้น 

2.ระยะเวลาการประกัน

รับประกันสินค้าที่ซื้อจาก mobilekrub.com เท่านั้น

โดยมีระยะเวลาประกันตามกำหนด ที่ร้านติดไว้กับตัวสินค้าเท่านั้น 

3.ไม่รับประกันของแถมในกล่อง

ร้านไม่รับประกันของแถมที่มาภายกล่อง เช่น สายชาร์จอุปกรณ์ สาย Aux 

4.แสดงหลักฐานการประกันทุกครั้ง

แสดงสินค้าพร้อมกล่องเท่านั้นแสดงสติ๊กเกอร์ Void Sticker บนตัวสินค้า และกล่อง ที่กำหนดวันซื้ออย่าง และระยะเวลาการประกันอย่างชัดเจน ไม่ฉีกขาด

5.เงื่อนไข และข้อยกเว้น

ทางร้านไม่รับประกันสินค้าที่เกิดจากความเสียหายดังนี้ เช่น สินค้าเกิดจากอุบัติเหตุ ใช้งานผิดวิธี ใช้ผิดคุณสมบัติ เก็บรักษาไม่ถูกต้อง มีรอยงัดแงะแก้ไขสินค้า มีรอยสนิม ลำโพงแตก ผิดรูปไปจากเดิม รอยไหม้ แตก หัก บิ่น งอยุบ เบี้ยว คราบสกปรก  กลิ่นเหม็น อุปกรณ์บางชิ้นส่วนขาดหายไป ถือว่าสินสุดการรับประกัน

6.ร้านของสงวนสิทธิ์ กรณีสินค้าชิ้นนั้น โรงงานยกเลิกการผลิต หรือ ทางร้านหาสินค้ารุ่นนั้นไม่ได้แล้ว ทางร้านจะหาสินค้าชิ้นใหม่ที่มีคุณสมบัติ ทัดเทียม หรือ ใกล้เคียง เท่าที่ร้านจะหาได้ ส่งเปลี่ยนให้ลูกค้า

7.ทางร้านเปลี่ยนสินค้าชิ้นใหม่ 1 ครั้งในการเข้ารับบริการเคลมสินค้าชิ้นนั้น ครั้งต่อๆไปจะเป็นการ แก้ไข ซ่อมแซม หรือเยียวยาในแบบต่างๆ ขึ้นอยู่กับดุลพิจของร้าน

8.ร้านประกันความเสียหายสินค้าที่ซื้อจากร้าน Mobilekrub.com เท่านั้น

9.เมื่อเกิดการซื้อ-ขายที่สมบูรณ์ นั้นหมายความว่า ลูกค้า ศึกษาเงื่อนไขการรับประกันแล้ว

10.ไม่พึงพอใจสินค้า สามารถคืนสินค้าได้ภายใน 15 วัน คินเงินค่าสินค้า เต็มจำนวน(กรณีส่งฟรี จะมีการหักยอดค่าจัดส่งออก ก่อนคืนเงิน)

 

ทางร้านของสวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ลุกค้าทราบล่วงหน้า เงื่อนไขตามบริษัทกำหนด